Historie osvětlení

Čím se svítilo dříve a dnes? Čím se bude svítit v budoucnu? A jak dopadne klasická neúsporná a zastaralá žárovka?

Jedna z prvních žárovekKlasická žárovka

Opravdu úžasný a revoluční vynález. Alespoň na svůj čas – 1879, kdy jí vynalezl Thomas Alva Edison. V domácnostech je stále nejvíce využívaným světelným zdrojem (z 95%). Je to udivující, protože se jedná o téměř 130 let starou technologii! Edison provedl přes 6000 pokusů, než objevil materiál, který by se téměř okamžitě nevypařil.

Hlavní nevýhodou tohoto světelného zdroje je velká spotřeba elektrické energie. Klasickou žárovku o příkonu 60W můžeme dnes nahradit úspornou zářivkou o příkonu 15W nebo ještě lépe LED osvětlením o příkonu např. 3,5W! Úspory jsou potom jednoznačné a blíží se ke stovkám korun za rok.

Úsporné žárovky

Úsporná žárovka

Další možností osvětlení v domácnosti je využití úsporných žárovek. Tento druh žárovek přinesl velké vylepšení. Obecně platí, že jejich svítivost je až 4x větší při stejném výkonu oproti klasické žárovce. Světlo navíc svítí v teplé bílé barvě. Odhaduje se ale, že jsou dnes stále využívány jen asi z 5% všech světelných zdrojů. Nevýhodou ovšem je, že obsahují rtuť. V některých zemích musí být, po použití, tyto žárovky ekologicky recyklovány. Nemají také rády časté vypínání a zapínání. Zkracuje se tak značně jejich životnost. Je počítáno s tím,  že žárovka bude v jednom režimu (vypnuta / zapnuta) použita alespoň 3 hodiny.

LED žárovky

LED žárovka

Konečně LED žárovky. Jejich velkou výhodou oproti předchozím zdrojům světla je dlouhá životnost a malá spotřeba. Nepotřebují žádný vodič, který se zahřívá (klasické žárovky), ani plyny jako u úsporných žárovek. Funguje na principu malého přechodu mezi dvěma materiály, kterými prochází elektrický proud. Prochází-li tímto přechodem proud, vyzařuje přechod světlo s úzkým spektrem. V závislosti na různých typech materiálu můžeme zajistit různé barvy světla. Tento způsob je opravdu vynikající! Nedochází k žádnému mechanickému ani přílišnému tepelnému opotřebování materiálu. Životnost tak může být podstatně větší. Nevýhodou oproti předchozím světelným zdrojům je stále dosti velká cena. Ovšem s ohledem na životnost a úsporu elektrické energie je LED osvětlení bezkonkurenční! Tento druh osvětlení má velké výhledy do budoucna. Postupně se začíná upouštět od klasických žárovek a jsou čím dál častěji nahrazovány LED diodami.

Konec klasických žárovek!

V dubnu 2007 kanadská vláda oznámila, že do roku 2012 hodlá zakázat klasické žárovky a tím přispět k obrovskému snížení emisí oxidu uhličitého. Průkopnický krok pak v tomto směru učinila Austrálie, když v květnu 2007 schválila zákaz prodeje žárovek, který vstoupil v platnost v roce 2009.

V Evropské unii se takový zákaz prosadil pro rok 2012 - v prosinci 2008 se na tom shodli národní experti Evropské komise. Podle návrhu by měl být od září 2009 zakázán prodej čirých žárovek o příkonu vyšším než 80 W a také veškerých žárovek s neprůhlednou (bílou, mléčnou) baňkou. Zákaz vstoupí v platnost, pokud ho Evropský parlament do 15. 3. 2009 neodmítne – o odmítnutí bylo 17. 2. 2009 hlasováno ve Výboru pro životní prostředí a nebylo výborem schváleno (14 hlasů pro, 44 proti). Návrh se týká pouze všesměrových žárovek pro běžné použití; na žárovky směrové (reflektorové apod.) se má vztahovat samostatná směrnice, žárovky pro speciální účely zatím zakázány nebudou.